factoring

Zakaj podjetja najemajo factoring storitve?

Factoring odkup terjatev predstavlja za podjetja alternativen vir financiranja obratnih sredstev, pri čemer se povečuje denarni tok, ki je potreben za nemoteno delo in poplačila tekočih stroškov iz poslovanja. Ker se nakazilo sredstev izvede v enem do dveh dneh po prodaji terjatve, podjetju ni potrebno čakati na to, da bo kupec plačal svojo obveznost šele ob zapadlosti računa.

Kredit za obratna sredstva poteka tako, da podjetje faktorju proda posamezen izdan račun za že opravljeno dobavo blaga in storitev. Faktor odkupi terjatev in preveri vse podatke na fakturi. Nato podjetju na bančni račun nakaže znesek v 80 do 90 odstotni vrednosti celotne fakture, ko pa kupec poravnava račun v celoti, pa faktor nakaže še preostali znesek, zmanjšan za provizijo. Kakšne prednosti nudi faktoring in zakaj se vedno več podjetij odloča za te storitve?

Factoring zagotavlja takojšnji denarni tok

Ta vrsta financiranja obratnih sredstev skrajšuje običajen cikel zbiranja gotovine, saj zagotavlja takojšnji denarni tok že dan ali dva po odstopu terjatve. Razpoložljivost gotovine je za podjetja pomembna zato, ker lahko z njo poplačujejo tekoče stroške in obveznosti do zaposlenih, dobaviteljev in države. Poleg tega pa se obratni kapital lahko koristi tudi za razvoj organizacije, nakup potrebnega materiala in opreme ter za vlaganja v inovacije, ne glede na to, ali gre za mala ali velika podjetja.

Factoring storitve ne ustvarjajo dolgov

Faktoring storitve ne potekajo kot ostala običajna bančna posojila, temveč temeljijo na enostavni in fleksibilni transakciji, pri čemer podjetje proda terjatev, faktor pa jo odkupi in od te transakcije naprej tudi upravlja s terjatvami. Pri tem se ne ustvarjajo finančni vplivi na finančna razmerja, saj storitev ne povečuje obveznosti podjetja.

Tako v bilanci stanja niso zavedeni dolgovi, kar je za podjetje pomembno, saj se poteguje za višje bonitetne ocene, boljšo kreditno sposobnost in drugo. Dolgovi se tako pretvorijo v likvidna denarna sredstva, pri čemer faktor podjetju ne zaračunava obresti, temveč le obračuna svojo storitev pri posamični prodaji izdanega računa.

Hiter kredit za obratna sredstva z upravljanjem terjatev

Specializirane faktor družbe hitreje zagotavljajo dostop do obratnih sredstev kot banke. Faktor nudi hitrejšo prijavo, manj dela z dokumentacijo in hitrejšo realizacijo sredstev v primerjavi z drugimi finančnimi institucijami.

Tako podjetju ni potrebno čakati na nekajmesečno odobritev posojila. Družba za factoring pa prav tako prevzame celotno upravljanje s terjatvami, v kar je zajeta tudi izterjava obveznosti pri kupcih podjetja.