normiran-sp

V katerih primerih se splača odpreti normiran s.p.?

Na splošno velja, da se normiran s.p. splača odpreti predvsem glede na dejavnost, s katero se podjetnik ukvarja. Tako je tovrstna oblika samostojnega podjetnika najbolj primerna za storitvene dejavnosti, ki nimajo velikih stroškov z nabavo materiala, blaga in osnovnih sredstev.

To so lahko različne zdravstvene, odvetniške, intelektualne, umetniške, novinarske ter računovodske storitve. V veliki meri so normiranci tudi vsi tisti, ki opravljajo delo od doma, največkrat preko računalnika. Te storitvene dejavnosti vključujejo programiranje računalniških programov, grafično oblikovanje, izdelavo spletnih strani, pisanje spletnih člankov, lektoriranje in prevajanje ter drugo.

Normiran s.p. ima večje razmerje med prihodki in odhodki

Normirani s.p. se splača odpreti, če je razmerje med prihodki in odhodki večje. To pomeni, da ima normiranec mnogo več izdanih računov kot pa prejetih računov oziroma stroškov, ki jih lahko uveljavlja pod davčno priznane odhodke. Na splošno velja, da se pri nizkih letnih prihodkih ne splača odpreti tovrstne pravne oblike družbe, saj podjetnik ne more uveljavljati olajšav.

Tovrstno razmerje med prihodki in odhodki je pomembno zaradi ugotavljanja davčne osnove z normiranimi odhodki, pri čemer se normirani odhodki priznajo v višini 80 odstotnih poslovnih prihodkov. To hkrati pomeni, da davčna osnova podjetnika znaša 20 odstotkov prihodkov, ne glede na dejanski skupni znesek stroškov oziroma odhodkov.

Normiran s.p. ne more uveljavljati davčnih olajšav

Pri odločitvi o tem, ali postati normiranec ali ne, je potrebno vzeti na znanje številne dejavnike. Med drugim tudi višino letnih prihodkov, razmerje med odhodki in prihodki ter omejitve podjetnika pri zaslužku. Normiranec je namreč omejen pri zaslužku, saj v dveh zaporednih letih ne sme preseči meje 50 tisoč evrov letnega prometa. V tem primeru se prične ugotavljanje davčne osnove na podlagi dejanskih odhodkov.

Hkrati je pomembno vedeti, da normirani samostojni podjetnik ne more uveljavljati davčnih olajšav in drugih odhodkov, ki so lahko višji od normiranih odhodkov. Tako normiranec ne more uveljavljati olajšave za vzdrževanega člana gospodinjstva, za otroke in drugo.

Normiranec lahko sam vodi poslovne knjige

Ker ima normiranec praviloma le izdane račune za opravljanje storitvene dejavnosti, lahko poslovne knjige vodi tudi sam in pri tem ne potrebuje računovodskih storitev. Prav tako mu ni potrebno sestavljati letnih poročil in bilanc stanja.

Navkljub temu pa mora skozi celo leto voditi evidenco izdanih knjigovodskih listin in evidenco osnovnih sredstev, če jih ima. Normiran s.p. pa lahko sam preko spletnega portala eDavki odda letni davčni obračun oziroma obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti.