profesionalno-upravljanje-terjatev

Profesionalno upravljanje terjatev išče rešitve za finančno stabilnost

Profesionalno upravljanje terjatev je pomemben del faktoring poslov, saj se podjetja razbremenijo skrbi in hkrati znižajo stroške za notranje vire, pri čemer finančni strokovnjaki v faktor družbi poskrbijo za vse posle s tujimi in domačimi kupci, kar zajema tudi izterjavo dolgov, preverjanje kreditne sposobnosti in drugo.

Gre za nabor različnih storitev, ki se izvajajo znotraj faktor družbe, in podjetjem pomagajo pri zagotavljanju brezskrbnega poslovanja in dolgoročne finančne stabilnosti. Finančni strokovnjaki podjetju svetujejo v specifičnih situacijah in ponudijo najbolj optimalne rešitve za premagovanje finančnih ovir in zagat.

Upravljanje terjatev za različne in specifične panoge

Nekatere faktor družbe so posebej specializirane za poslovanje s podjetji v določenih industrijah oziroma panogah, saj imajo na tem področju več izkušenj in lahko podjetjem učinkovito svetujejo, tako kar se tiče samega odkupa terjatve kot zavarovanja dolgov in drugih posebnosti, s katerimi se organizacije soočajo v različnih panogah.

Faktor družbe največ poslov sklenejo s srednjimi in velikimi podjetji, ki potrebujejo ugoden in fleksibilen vir financiranja za obratna sredstva. Na drugi strani pa so finančni strokovnjaki posebej specializirani tudi za podjetja z nekoliko drugačno strukturo, kot so na primer startup podjetja, ki sicer ne morejo pridobiti običajnih bančnih posojil, izvozne organizacije, ki poslujejo na tujih trgih, in za podjetja v prestrukturiranju.

Upravljanje terjatev poskrbi za nakazila v dogovorjenem roku

Ko organizacija faktorju proda izdan račun za že opravljeno dobavo blago ali storitev, s tem tudi preda odgovornost faktorju, ki mora poskrbeti, da bo podjetje dobilo nakazano gotovino v čim krajšem možnem času ter za to, da bo kupec podjetja račun tudi poravnal v roku. Od tu naprej se faktor samostojno dogovarja s kupci podjetja, pri čemer tudi določi nov rok zapadlosti za plačilo računa.

Šele ko kupec plača račun faktorju, nato faktor preostali znesek gotovine nakaže organizaciji. V vsem tem času je faktor vseskozi v kontaktu s kupcem organizacije. V primeru, da kupec ne plača računa v roku, pa finančni strokovnjaki poskrbijo za postopek izterjave dolga, pri čemer kontaktirajo kupca, mu pošiljajo opomine in drugo. Njihova naloga je v tem, da poskrbijo, da bo račun plačan. Dodatno pa se podjetje lahko tudi odloči za zavarovanje terjatev in se zavaruje pred neplačili.

Faktoring posli zajemajo tudi analize kupcev in poslovanja

Finančni strokovnjaki spremljajo in analizirajo vse finančne podatke kupcev podjetja, zato da lahko predvidijo tveganja pri morebitnih neplačilih in hkrati na podlagi kreditne sposobnosti in bonitetne ocene kupcev svetujejo podjetjem. Ta del je še posebej pomemben, ko organizacija vstopa na tuje trge in še ne more povsem zaupati plačilni sposobnosti tujih odjemalcev. Na drugi strani so finančni podatki pomembni tudi pri odločitvah, ali je posamezno terjatev dobro zavarovati in se izogniti tveganjem neplačil.

Faktor družba tudi skrbi za vse evidence zapadlih in ne zapadlih izdanih računov, ki so že bili plačani, ali pa še morajo biti plačani. Tako podjetje lahko v vsakem trenutku ve, kje so še odprti dolgovi in kje so obveznosti v celoti poravnane. Upravljanje terjatev zatorej podjetja oskrbuje z informacijami, zato da lahko zastavijo nove ali predrugačene cilje pri poslovanju z določenimi kupci.