investicijska-platforma

Kako deluje investicijska platforma z naložbami v zavarovana posojila?

Spletna investicijska platforma oziroma platforma za medsebojno posojanje denarja z angleškim izrazom peer-to-peer lending platforma združuje tako posojilojemalce kot investitorje, ki financirajo iz strani zavarovalnice in bonitetne hiše odobrena posojila. Za vlagatelje so posojila vir naložb z dobro obrestno mero, …