Blagovna znamka in njeno pojavljanje v avdiovizualnih delih

Blagovna znamka in njeno pojavljanje v avdiovizualnih delih Skoraj vsaka svetovna blagovna znamka se zaradi grajenja prepoznavnosti pojavlja tudi v avdiovizualnih delih, pri čemer imamo v mislih predvsem film in televizijo. Gotovo je zgolj peščica Hollywoodskih filmov, v katerih se …