odstop-terjatve

Odstop terjatve faktorju kot vir financiranja

Odstop terjatve specializirani faktor družbi podjetju zagotavlja pridobitev vira financiranja s takojšnjim poplačilom obveznosti, saj je gotovina nakazana na bančni račun organizacije že v 24 ali 48 urah po odobritvi dokumentacije.

Celoten postopek poteka tako, da podjetje proda faktorju zapadlo ali ne zapadlo terjatev, ki jo faktor na drugi strani odkupi in od tu naprej z njo tudi upravlja, kar vključuje tudi storitev upravljanja, preverjanje kreditne sposobnosti kupca in izterjave plačil. Za to storitev pa zaračuna provizijo v enkratnem znesku, ki je obračunana v drugem delu nakazila gotovine.

Odstop terjatve povečuje obratna sredstva

Factoring odkup izdanih računov podjetja, ki je za kupca že opravilo dobavo blaga in storitev, je namenjen takojšnji pridobitvi gotovine. To povečuje denarna in obratna sredstva v podjetju ter likvidnost, pri tem pa ne ustvarja dolga v poslovnih knjigah, saj ne gre za klasično bančno posojilo.

Ključni del tega vira financiranja je v tem, da podjetje pridobi gotovino, še preden se izteče rok zapadlosti izdanega računa. Tako lahko organizacija porabi sredstva za poplačilo tekočih stroškov poslovanja ali pa za nakup opreme, materiala, vlaganj v rast in razvoj ter drugo.

Odstop terjatve zmanjšuje tveganja neplačil

Fakturiranje izdanih računov znotraj factoring storitev je še posebej koristno za podjetja, ki poslujejo z daljšim odlogom plačil. To pomeni, da jim ni potrebno čakati več mesecev na plačilo, saj lahko gotovino porabijo prej in nadaljujejo s poslovanjem.

Pomembna komponenta kredita za obratna sredstva je v tem, da se podjetje s prodajo izdane fakture faktorju zavaruje pred neplačili in tveganji neplačil, še posebej, če gre na nove kupce, kupce v tujini ali pa kupce z likvidnostnimi težavami. Tako bo organizacija sredstva dobila tudi, če se kasneje pojavi težava z dolgovi. Terjatev se namreč v celoti prenese na faktor družbo, ki v imenu organizacije skrbi za izplačila v doslednem roku.

Kako poteka odkup izdanega računa?

Vsaka factoring prodaja in odkup izdanega računa poteka po ustaljenih korakih. Na podlagi podpisane pogodbe med faktor družbo in podjetjem se proces odvija takole:

  • Podjetje odstopi izdan račun faktor družbi
  • Faktor pregleda dokumentacijo in odobri postopek
  • V roku 24 do 48 ur po odobritvi podjetje prejme na račun 80 do 90 odstotkov celotnega zneska izdanega računa
  • Faktor nadaljnje pogoje za plačilo rešuje neposredno s kupcem organizacije
  • Ko kupec v celoti poplača dolg, faktor podjetju nakaže preostalih 10 do 20 odstotkov zneska, ki je zmanjšan za enkratno provizijo
  • Odstop terjatve je lahko periodičen in ga podjetje sproži po potrebi