podjetje-achilles

O podjetju Achilles, ki nudi dobaviteljski in klasičen faktoring

O podjetju Achilles s sedežem v Ljubljani gre povedati, da v njem delujejo priznani finančni strokovnjaki, ki so specializirani za opravljanje poslov na področju klasičnega in dobaviteljskega faktoringa, pri čemer nudijo tudi celovito upravljanje terjatev za mala, srednje velika in velika podjetja. Specializirani so tudi za izvozno naravnane organizacije, startup družbe in podjetja v prestrukturiranju.

Od ustanovitve faktor družbe leta 2010 pa do sedaj so uspešno opravili več kot 16 tisoč poslov, pri čemer so odkupili za 130 milijonov evrov terjatev. Njihova prednost je v hitrosti, saj povprečen čas poravnave traja le 6 ur. Prejete vloge pregledajo in nanje odgovorijo v nekaj urah od prejema, saj si prizadevajo za čim hitrejšo odobritev in nakazilo gotovine. Zaradi odzivnosti, profesionalnosti in prilagodljivosti imajo že več kot 1600 zadovoljnih strank, ta številka pa le raste.

O podjetju Achilles, ki nudi e-rešitve in zagotovljene prilive

Faktor družba nenehno vpeljuje v sistem e-rešitve, saj verjamejo v to, da digitalizacija olajšuje poslovanje in omogoča hitre in prilagojene odzive po različnih sodobnih komunikacijskih kanalih. To jim omogoča, da se na vprašanja, vloge in potrebe strank odzivajo hitro in se prilagajajo potrebam strank. Prav tako za svoje storitve nudijo konkurenčne cene.

Na drugi strani pa je faktor družba vzpostavila sodoben mehanizem črpanja sredstev na podlagi že izdanih računov oziroma terjatev. To jim omogoča, da lahko svojim strankam zagotovijo prilive oziroma obratna sredstva v najkrajšem možnem času. Stranke tako niso odvisne od plačil svojih kupcev in danih plačilnih rokov, saj dobijo sredstva na račun, še preden računi zapadejo v plačilo.

O podjetju Achilles, specializiranem za klasični factoring

Pri klasičnem faktoringu, ki ga koristijo tako male kot velike organizacije, si faktor družba prizadeva za takojšnje poplačilo glavnine odprtih terjatev. Za stranke je to enostaven proces, saj po opravljeni dobavi blaga ali storitev izstavijo kupcu račun ter ga hkrati posredujejo tudi faktor družbi, ki terjatev odkupi. V samo enem dnevu od podpisa sodelovanja pa strokovnjaki v faktor družbi poskrbijo za takojšnje poplačilo odkupljene terjatve oziroma izdanega računa.

Pri tem za svoje storitve zaračunajo določen odstotek provizije, ki pa se vedno navezuje le na posamičen posel, zato stranke nimajo drugih stroškov. Odziven postopek za klasični faktoring iz strani podjetja poskrbi za to, da si stranke lahko izboljšajo bonitetno oceno, povečajo denarni tok, zagotovijo daljše plačilne roke pri dobaviteljih, izboljšajo konkurenčnost in enostavno nadzirajo prejeta obratna sredstva.

O podjetju Achilles, specializiranem za dobaviteljski faktoring

Finančni strokovnjaki v faktor družbi so zelo uspešni tudi na področju obratnega oziroma dobaviteljskega factoringa, pri čemer gre za odkup terjatev, ki nudi takojšnje poplačilo obveznosti do dobaviteljev stranke. Dobaviteljski faktoring strankam zagotavlja nemoteno poslovanje, saj so računi za dobavo blaga ali storitev poplačani mnogo prej.

Pri tem gre o podjetju Achilles zapisati, da so razvili celovit, za stranko enostaven in hiter postopek za dobaviteljski faktoring. Ko stranka prejme račun od dobavitelja, ga pošlje v faktor družbo, kjer strokovnjaki preučijo pogoje in pripravijo dokumentacijo, nato pa na račun dobavitelja nakažejo celoten znesek odkupljenega računa. Stranka pa nato v podaljšanem roku plača prodano terjatev in gotovino nakaže faktorju.